TEHNIČNA PODPORA

V ciklu delovanja sistema predstavlja tehnična podpora najdaljše obdobje.
S pravilnim vzdrževanjem opreme, pravočasnim izvajanjem korektivnih ukrepov ter uspešnim odpravljanjem nepravilnosti v delovanju je možno to obdobje podaljšati, hkrati pa na ta način poskrbimo tudi za nižje stroške obratovanja.

Za svoje stranke izvajamo naslednje aktivnosti:


  • servisna popravila

Glede na stopnjo okvare se servisno popravilo izvaja na objektu ali pa se po potrebi za odpravo okvare oprema dostavi v ABYSS d.o.o.

  • vzdrževalne storitve

Redno vzdrževanje, ki se izvaja na objektu, je namenjeno nemotenemu delovanju opreme v času celotne življenjske dobe opreme. Vzdrževalni pregledi so lahko enkratni ali periodični. Naročniku omogočajo vpogled v delovanje opreme ter pomagajo preprečevati izredne dogodke oziroma odpravo razlogov za nastanek nepravilnosti v delovanju opreme. Če se motnje v delovanju opreme vendarle pojavijo, vzdrževalni pregled zagotovi kar najhitrejšo odpravo motnje, vzpostavitev začasne rešitve, analizo problema ter določitev trajne rešitve.