POSLANSTVO, VIZIJA, CILJI


Ukvarjamo se z zanesljivo oskrbo z električno energijo, obnovljivimi viri električne energije in specializiranimi komunikacijskimi rešitvami. Kot sistemski integrator smo svetovalec in načrtovalec sistemov na eni strani, po drugi strani pa tudi dobavitelj opreme, izvajalec del ter nenazadnje vzdrževalec vaših sistemov.