INTEGRACIJA

Integracija sistemov (napajalni sistem, sončne elektrarne, sinhronizacijski sistem) in pripadajoče programske opreme pomeni vrsto aktivnosti od naročila opreme, izgradnje na objektu, kontroliranja in preizkušanja, vključevanja v obratovanje ter nenazadnje v obstoječe sisteme.

Z rednimi usposabljanji naših sodelavcev skrbimo za kakovost izvedbe projektov.
Za uspešno izvedbo projektov izvajamo naslednje faze:
  • pripravljalna dela za montažo opreme na objektih,
  • vgradnja opreme na objektih, konfiguriranje in nastavitve opreme glede na posamezne aplikacije,
  • parametriranje programske opreme ter vnašanje začetnih podatkov,
  • meritve in preizkušanje opreme,
  • vključevanje v obratovanje,
  • poskusno delovanje ter končni prevzem.