NAČRTOVANJE / PROJEKTIRANJE

Vsak investitor si želi uspešno izvedbo svoje investicije oziroma projekta, kar je možno zagotoviti s pravočasnim in natančnim načrtovanjem.


ABYSS d.o.o. s svojo ekipo strokovnjakov sodeluje v tem procesu v vseh fazah, začenši z osnovnim načrtovanjem, ki vključuje zbiranje in obdelavo vhodnih podatkov naročnika, analizo obstoječega stanja, izdelavo tehnične rešitve z morebitnimi variantami ter končno izbiro najustreznejše rešitve za naročnika.
Izvedba projekta z detajlnim načrtovanjem in izdelavo projektne dokumentacije predstavlja osnovo za uspešno izgradnjo, integracijo ter obratovanje opreme (napajalni sistem, sončne elektrarne, sinhronizacijski sistem), naročniku pa obenem omogoča sprotni pregled in kontrolo nad izvajanjem investicije.
Pri izdelavi projektne in druge tehnične dokumentacije sodelujejo inženirji specialisti za posamezne sisteme in odgovorni projektanti, registrirani pri Inženirski zbornici Slovenije. Prav tako je tudi podjetje ABYSS d.o.o. vpisano v seznam projektivnih podjetij pri Inženirski zbornici Slovenije.