SPOROČILA

 

Kabelsko komunikacijski sistem CATV Selnica – Ruše

S sistemom zanesljivega napajanja z električno energijo smo opremili novi objekt kabelsko komunikacijskega operaterja CATV Selnica – Ruše d.o.o. v Slovenskih Konjicah (dobava opreme, izvedba montažnih del, zagon sistema in predaja v obratovanje).
 
 

Napajanje prometne opreme Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice

S sistemi zanesljivega napajanja z električno energijo oskrbujemo lokacije Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o., to je objekte s semaforsko opremo ter center upravljanja.
 
 

Strežniški sistem v Tehnološkem parku Ljubljana

ABYSS d.o.o. je izdelal projekt za infrastrukturo strežniškega sistema v Tehnološkem parku Ljubljana moči 1MW.

 
 

Napajalni sistem zgradbe dekompozerji v SILKEMu

Za investitorja SILKEM d.o.o. iz Kidričevega smo postavili napajalni sistem zgradbe dekompozerji akumulatorske postaje 220VDC. Izdelali smo potrebno projektno dokumentacijo, dobavili opremo, izvedli montažna dela in sistem predali v obratovanje.