DEJAVNOSTI


Podjetje ABYSS d.o.o. je na področjih svojega delovanja sistemski integrator. To pa pomeni, da nastopamo kot svetovalec in načrtovalec sistemov, obenem pa tudi kot dobavitelj opreme, izvajalec in vzdrževalec za potrebe naših kupcev ter tako skupaj z njimi uresničujemo njihovo vizijo.

Glavna področja poslovanja podjetja so naslednja:

  • energetska elektronika
  • telekomunikacije
  • programska oprema
  • zastopanje in trgovina
  • projektiva in inženiring
  • projekti na ključ
  • dobava opreme, montaža in zagon
  • servis, vzdrževanje