REFERENCE


Po ustanovitvi podjetja ABYSS d.o.o. in pričetkom poslovanja v letu 1997 pa do danes smo dosegli obsežno referenco poslovnih rezultatov.

Pomembnejši projekti:

 • sistem naprav za prenos komand distančne zaščite – dobava opreme in nadzornega sistema, montaža in zagon, izdelava projektne dokumentacije (ELES)
 • sinhronizacija telekomunikacijskega sistema – dobava opreme in nadzornega sistema, montaža in zagon, izdelava projektne dokumentacije (ELES)
 • sinhronizacija telekomunikacijskega omrežja DEM – izdelava projektne dokumentacije (DEM)
 • sistem ISDN telefonskih central (dobava opreme in nadzornega sistema, montaža in zagon, izdelava projektne dokumentacije (Elektro Maribor)
 • števčni sistem HSE – merilne in registrirne naprave (HSE)
 • SDH vozlišča telekomunikacijska oprema – dobava opreme, izdelava projektne dokumentacije (Elektro Maribor, Elektro Celje)
 • integrisani telekomunikacioni sistem JP EP BiH – izdelava projektne dokumentacije (JP EP BiH)
 • paralelni redundatni UPS napajalni sistem – dobava opreme, montaža in zagon izdelava projekten dokumentacije (Telemach Rotovž, Telemach Tabor)
 • napajanje strežniškega sistema – dobava opreme, montaža in zagon, izdelava projektne dokumentacije (Datacenter)
 • napajalni sistem zgradbe dekompozerji akumulatorske postaje 220V – dobava opreme, montaža in zagon, izdelava projektne dokumentacije (Silkem)
 • infrastrukutra sistema zanesljivega napajanja – dobava opreme, montaža in zagon, izdelava projektne dokumentacije (ARNES)
 • napajanje semaforske opreme – dobava opreme, zagon opreme, vzdrževanje (Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice)
 • napajanje Centra za upravljanje prometa – dobava opreme, zagon opreme, izdelava projektne dokumentacije, vzdrževanje (Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice)
 • napajanje kabelsko komunikacijskega sistema na objektih Podvelka, Ruše, Slovenske Konjice – dobava opreme, montaža in zagon, izdelava projektne dokumentacije (CATV Selnica – Ruše)