PARTNERJI


Za zadovoljevanje potreb naših kupcev imamo vzpostavljene številne partnerske povezave, kar nam omogoča neodvisno izbiro opreme in tehnologij ter konkurenčnost rešitev.

Integracijo naših rešitev izvajamo z opremo naslednjih proizvajalcev:

  • Alpha Technologies
  • BAE Batterien
  • Power Innovation