SINHRONIZACIJA


Telekomunikacije so v zadnjem obdobju doživele izreden napredek, ki se je začel z digitalizacijo sodobnih telekomunikacij. Vsekakor ostaja stara resnica, da so telekomunikacije komuniciranje na daljavo, pri čemer je pomembno, da sta pošiljatelj in sprejemnik med seboj usklajena – sinhronizirana. Zlasti je pomembno, da sprejemnik informacij zna določiti začetek in konec informacije ter da lahko informacijo sprejema enako hitro kot jo oddajnik oddaja.
Sinhronizacija telekomunikacijskega omrežja je vzpostavitev delovanja vseh naprav telekomunikacijskega omrežja z isto frekvenco in s točno določenim (predpisanim) maksimalnim odstopanjem od koordiniranega univerzalnega časa UTC (angl. – Universal Coordinated Time). Namen sinhronizacije je ohranjanje oddajnikove in sprejemnikove ure v sinhronizmu, tako da lahko sprejemnik pravilno interpretira sprejete podatke.

Prenos v telekomunikacijah je oddajanje in sprejemanje signalov, ki so nosilci informacije. Najpomembneje je, da sprejemnik pravilno prebere sprejeto informacijo, kar pa lahko naredi le v primeru, da je pravilno prebral kodo, ki mu jo posredujejo sprejeti signali. Za pravilno dekodiranje sprejetih signalov je potrebno le-te meriti ter jim določiti ustrezno vrednost. V kolikor trenutki merjenja sprejetih signalov niso pravilno izbrani, narašča verjetnost, da bodo sprejeti signali napačno interpretirani – sprejeta informacija ne bo enaka poslani. Z naraščanjem napačno sprejetih informacij pada kvaliteta prenosa in hkrati tudi propustnost prenosnega omrežja (napačno sprejeti podatki se pošiljajo ponovno). Za sinhronizacijo telekomunikacijskih omrežij je bistveno, da je frekvenca delovanja oddajnika ista kakor frekvenca delovanja sprejemnika, le tako bo sprejemnik lahko pravilno interpretiral sprejeti digitalni signal.

ABYSS d.o.o. s svojimi partnerji ponuja celovite rešitve za sinhronizacijo telekomunikacijskih omrežij, ne glede na njihovo namembnost.